Jobchecker matcht werkgevers en werknemers

Over Jobchecker

Jobchecker is een initiatief van de Sectortafel Retail Zaanstreek – Waterland. Een divers team met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en de overheid die zich willen inzetten voor deze branche in de regio Zaanstreek-Waterland. Een sector met tal van instap en doorgroeimogelijkheden voor een hele brede doelgroep, waar je ontzettend veel vaardigheden opdoet. Wie heeft er (vroeger) niet in de retail gewerkt?  Maar de Retail branche is ook van onschatbare waarde voor een aantrekkelijk winkelgebied en het Toerisme! 
Jobchecker wil een bijdrage leveren aan een meer vraag gedreven onderwijs en werk-/stage aanbod en hierbij de samenwerking tussen onderwijs en retailers bevorderen:

  • Ondernemerschap dicht(er) bij de jeugd brengen
  • Het onderwijs betrekken bij grote projecten in het bedrijfsleven
  • Talent aantrekken en verbinden aan praktisch onderwijs
  • Stagebegeleiding vanuit school en het bedrijfsleven beter op elkaar afstemmen

Jobchecker is een non-profit platform vanuit het principe door studenten voor studenten. Studenten en scholieren helpen in de werving van nieuwe collega’s en geven grotendeels zelf invulling aan de content op het platform. Doel is om elkaar maar ook bedrijven en onderwijsinstellingen te inspireren met verhalen, ideeën en initiatieven binnen praktijk en onderwijs en zo toe te werken naar een optimale match en doorstroom van studenten en scholieren met toffe stageplekken, bijbanen, traineeships, praktijklabs en zelfstandig ondernemen binnen retail.

De kracht van het platform

Jij maakt het verschil
De sectortafel gelooft in een betere wisselwerking tussen vraag en aanbod van onderwijs en werk als jij als student/scholier zelf hierin een grotere stem krijgt. Kortom meer vraag gedreven afstemming tussen praktijk en onderwijs vanuit jouw perspectief. Hoe werkt dit dan:

De Jobchecker als ambassadeur
Jij bent enthousiast over jouw onderscheidende leerwerk-plek of bijbaan (is ook een leerbaan) en wil die (met toestemming van het bedrijf uiteraard) op het platform delen middels een review, een werken bij verhaal (bij voorkeur incl filmpje) en evt. een bijbehorende vacature voor diezelfde werkplek. Voorwaarde uiteraard wel dat het een retail bedrijf is en de werkplek in de regio gevestigd is. Jij wordt hiermee direct ambassadeur (Jobchecker) en kan andere studenten enthousiasmeren om ook te reageren op deze werkplek via het platform (delen via social media etc). Je kan ook andere studenten of scholieren helpen met hun sollicitatie en onboarding. Als jij als Jobchecker een nieuwe kandidaat aanbrengt via het platform wordt jij beloond conform geldende referral bonus-beleid van het bedrijf.

De Jobchecker als verbeteraar en jobcoach
Jij bent dus nauw betrokken bij de selectie, preboarding, onboarding en begeleiding van de nieuwe kandidaat en hiermee tevens klankbord voor het bedrijf, de praktijkbegeleider en school. Het bedrijf en school committeert zich ook aan feedback momenten met de Jobchecker(s) om verbetervoorstellen te bespreken en indien mogelijk te implementeren. Er is een wederzijds belang om de werkplek te ontwikkelen en de ambassadeur(s) te behouden!

De Jobchecker als inspiratiebron en verbinder
De matching komt dus tot stand tussen studenten onderling. Hier stopt het niet want de Jobchecker kan doorstromen naar een volgende stageplek en/of vervolgstudie in combinatie met andere bijbaan of vaste baan, bij een ander of zelfde bedrijf in de retail. Hierbij kan de Jobchecker weer een soortgelijke rol spelen via het platform of simpel weg zijn verhaal en review plaatsen van de nieuwe werkplek. Ook blijft het (linkedin-) profiel van de Jobchecker (uiteraard met jouw toestemming) zichtbaar bij de oude werkplek. Zo komen er ook individuele leerlijnen en carrière paden inzichtelijk die weer tot inspiratie kunnen leiden voor studenten/scholieren, bedrijven en scholen.

Whats in it for You:

Jij maakt het verschil als Jobchecker want je draagt bij in een betere match tussen onderwijs en werk:

  • Je inspireert andere leeftijdsgenoten
  • Je ontmoet en verbindt
  • Je bouwt aan een waardevol netwerk
  • Je werkt aan extra skills (goed voor op jouw skills paspoort!)
  • Je draagt bij aan het verbeteren van je leer werk plek
  • Je krijgt een leuke bonus en/of extra stagevergoeding

Aanmelden?

Stuur ons een mail of chat met jouw verhaal.
Een kort verhaal over jouw opleiding en over jouw werkplek.
Wat maakt jouw enthousiast en wat zijn jouw ambities.
Dan en wij gaan met jou in gesprek over de vervolgstappen.
Uiteraard kun je ook de eerste stap laten zetten door jouw werkgever en maken we samen een afspraak.
Verwelkomen wij jou en jouw werkplek direct als nieuwe Jobchecker en partner?

freelance recruiter partner model